Sadelinpassning av befintliga sadlar

(Diplom) certifikat på sadelinpassning av The Society of Master Saddlers

Certifikat på sadelinpassning

    Certifikat för sadelinpassning (klicka på bilden för större)

Jag åker ut till kund som vill ha hjälp att kontrollera befintliga sadlar eller sadlar som man exempelvis lånat hem för att köpa. Säljer själv inga sadlar.

Behöver sadeln stoppas om, byggas om eller lagas så tar jag alltid med sadeln hem. Kostnad för sadelinpassning är 800 kronor per häst. Ingen milersättning i närområdet kring Stockholm – Enköping. Utanför detta område milersättning om 18 kr/mil. 

Betalning sker endast mot faktura till firmans företagsswish eller till firmans bankgiro.

peter.winslowssadelmakeri@gmail.com